Trámites de Estranxeiría

Trámites e Procedementos

Certificado de residente

Acreditar ante outros organismos períodos de residencia legal en España.

O estranxeiro solicita un certificado que acredite todos os períodos de residencia (acumulativos) desde que obtivo tal condición.

  • Quen son os interesados?
    • Estranxeiros (comunitarios e de terceiros de países) residentes legalmente en España.
  • Período de validez
    • 3 meses desde a súa expedición.
Tramitar

Modelos de formularios

Todos os trámites e procedementos de estranxeiría