Trámites de Estranxeiría

Más Información

Prohibición de entrada

Prohibición de entrada a estranxeiros non residentes que se atopen fose de España, nos que concorra algún dos supostos recolleitos legal e reglamentariamente.

  • Requisitos
    • Procedemento dirixido a estranxeiros que van ser obxecto de prohibición expresa de entrada polas súas actividades contrarias aos intereses españois ou aos dereitos humanos ou polas súas notorias conexións con organizacións delituosas, nacionais ou internacionais, ou outras razóns xudiciais ou administrativas que xustifiquen a adopción desta medida.
  • Período de validez
    • Máximo de dez anos.

Todos os trámites e procedementos de estranxeiría