Declaración de Accesibilidade

A Dirección Xeral da Policía comprometeuse a facer accesible os seus sitios web, de conformidade co Real Decreto 1112/2018, do 7 de setembro, sobre accesibilidade dos sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles do sector público Abre nova xanela. Ligazón externa..

A presente declaración de accesibilidade aplícase ao sitio web sede.policia.gob.es, excluíndo os contidos incrustados provenientes doutros dominios.

Situación de cumprimento

Este sitio web é parcialmente accesible conforme co RD 1112/2018 do 7 de setembro, debido ás excepcións e á falta de conformidade dos aspectos que se indican a seguir.

Contido non accesible

O contido que se recolle a seguir non é accesible polo seguinte:

 • Falta de conformidade co RD 1112/2018
  • Poderían existir fallos puntuais de edición nalgunha páxina web.
  • Arquivos ofimáticos en PDF ou outros formatos publicados posteriormente ao 20 de setembro de 2018 que non cumpran na súa totalidade todos os requisitos de accesibilidade.
 • Carga desproporcionada
  • Non aplica.
 • O contido non entra dentro do ámbito da lexislación aplicable
  • Arquivos ofimáticos en PDF ou outros formatos publicados antes do 20 de setembro de 2018 que non cumpran na súa totalidade todos os requisitos de accesibilidade.
  • Servizos de mapa e cartografía en liña, polo que se ofrece unha versión alternativa accesible.

Preparación da presente declaración de accesibilidade

A presente declaración foi preparada o 15 de novembro de 2021 e o método empregado para preparar a declaración foi unha autoevaluación levada a cabo polo propio organismo.

Comunicacións, queixas e reclamacións

Conforme ao indicado nos artigos 10 a 13 do Real Decreto 1112/2018 do 7 de setembro, sobre accesibilidade dos sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles do sector público, vostede dispón dos seguintes mecanismos de comunicación e reclamación para exercer no ámbito das webs da presente declaración de accesibilidade:

 • Observacións e datos de contacto

  De acordo ao artigo 10.2.a), se vostede quere comunicar incumprimentos nos requisitos de accesibilidade WEB, ou dificultade de acceso ao contido, ou realizar suxestións e melloras pódeo realizar das dúas maneiras seguintes:
  • Picando na ligazón que lle indicamos a seguir, introduza no campo do asunto o texto "Accesibilidade Web", e no campo de texto debe detallar a/s páxina/s (url) á/s que se refire, indicando os incumprimentos ou a dificultade de acceso ao contido, ou ben as suxestións e melloras á referida páxina. Para realizar esta acción, pulse nesta ligazón Abre nova xanela. Ligazón externa..
  • Contactando telefonicamente a través do número de teléfono 060.
 • Queixas:

  De acordo ao artigo 10.2.b), se vostede quere solicitar a información relativa a contidos que están excluídos do ámbito de aplicación deste real decreto, de acordo ao artigo 3 apartado 4 Abre nova xanela. Ligazón externa., ou están exentos por impor unha carga desproporcionada, ou desexa presentar queixas sobre a accesibilidade deste sitio web, pulse nesta ligazón para obter máis información Abre nova xanela. Ligazón externa..
 • Reclamacións:

  De acordo ao artigo 13, se vostede quere presentar unha reclamación sobre unha queixa realizada anteriormente, ben para coñecer e oporse aos motivos da desestimación, para instar a adopción das medidas oportunas no caso de non estar de acordo con a decisión adoptada, expor as razóns polas que considera que a resposta non cumpre cos requisitos esixidos, ou porque non recibise resposta á queixa en prazo, pulse nesta ligazón para obter máis información Abre nova xanela. Ligazón externa..

Procedemento de aplicación

Porase en marcha un procedemento de aplicación adecuado e eficaz ao que debe recorrerse no caso de que a resposta á comunicación ou á solicitude sexa insatisfactoria.

Contido opcional

Este sitio web aplica os requisitos da Norma UNE-EN 301549:2019 Abre nova xanela. Ligazón externa. considerando as excepcións do RD 1112/2018.

A versión actualmente visible deste sitio web é de novembro de 2021 e nesa data fíxose a revisión do nivel de accesibilidade vixente naquel momento.

A partir de dita data levan a cabo revisións parciais diarias da contido web novo ou modificado, tanto dos persoais como das páxinas e documentos finais publicados, co fin de asegurar o cumprimento dos requirimentos de accesibilidade da Norma UNE-EN 301549:2019, considerando as excepcións do Real Decreto 1112/2018, do 7 de setembro.

Dependendo do sistema operativo e do navegador que se utilice, a combinación de teclas será a seguinte:

Tamaño do texto

O deseño accesible deste sitio web permite que o usuario poida elixir o tamaño do texto que lle conveña. Esta acción pode levar a cabo de diferentes maneiras segundo o navegador que se utilice.

Navegador Acción a realizar
Explorer Ver > Tamaño do texto
Firefox Ver > Tamaño
Chrome Icona chave inglesa > Opcións > Avanzada > Contido web > Tamaño fonte
Safari Visualización > ampliar/reducir
Opera Ver > escala