Trámites de Estranxeiría

Más Información

Documento Carta de Invitación

Xeración do soporte válido para facer efectiva a resolución que outorga a carta de invitación.

Emisión do documento de carta de invitación.

 • Quen son os interesados?
  • Español, cidadán da Unión Europea ou beneficiario do réxime comunitario ou estranxeiro residente legalmente en España.
 • Presencial Ir
  • A pedimento do interesado
   • Na Comisaría de Policía do domicilio do solicitante.
   • Dirección Xeral da Policía.
   • Comisaría Xeral de Estranxeiría e Fronteiras.
   • Comisarías ámbito PN.
Tramitar

 • Onde tramito a miña solicitude?
  • Na Comisaría de Policía do domicilio do solicitante.
  • Dirección Xeral da Policía.
  • Comisaría Xeral de Estranxeiría e Fronteiras.
  • Comisarías ámbito PN.
Modelos de formularios

Todos os trámites e procedementos de estranxeiría