Tràmits d'Estrangeria

Tràmits i Procediments

Certificat de resident

Acreditar davant altres organismes períodes de residència legal a Espanya.

L'estranger sol·licita un certificat que acrediti tots els períodes de residència (acumulatius) des que va obtenir tal condició.

  • Qui són els interessats?
    • Estrangers (comunitaris i de tercers de països) residents legalment a Espanya.
  • Període de validesa
    • 3 mesos des de la seva expedició.
Tramitar

  • On tramito la meva sol·licitud?
Models de formularis

Tots els tràmits i procediments d'estrangeria