Trámites de Estranxeiría

Trámites e Procedementos

Cartón inicial ou renovación residencia ou residencia e traballo

Documento destinado a identificar o estranxeiro para os efectos de acreditar a súa situación legal en España.

 • Clases e tipoloxías
  • Unha vez efectuada a entrada en España, o estranxeiro deberá solicitar o Cartón de Identidade de Estranxeiro.
  • Cando se renove a autorización de residencia e unha vez notificada a resolución favorable, o estranxeiro deberá solicitar o Cartón de Identidade de Estranxeiro.
 • Quen son os interesados?
  • Os residentes en España.
 • Período de validez
  • Prazo de validez da autorización de residencia temporal.
Tramitar

Modelos de formularios

Todos os trámites e procedementos de estranxeiría