Trámites de Estranxeiría

Más Información

Autorización excepcional de estadía de curta duración.

Autorización excepcional de estadía en España por un máximo de tres meses nun período de seis, por motivos humanitarios, interese público ou obrigas internacionais, aos estranxeiros que entrasen con documentación defectuosa ou mesmo sen ela ou por lugares non habilitados para o efecto.

 • Quen son os interesados?
  • Estranxeiros que entrasen en territorio español con documentación defectuosa ou mesmo sen ela ou por lugares non habilitados para o efecto.
 • Período de validez
  • Tres meses nun período de seis
 • Presencial Ir
  • Persoalmente
   • Ministerio Traballo e Inmigración.
   • Ministerio de Interior.
Tramitar

 • Onde tramito a miña solicitude?
  • Ministerio Traballo e Inmigración.
  • Ministerio de Interior.
Modelos de formularios

Todos os trámites e procedementos de estranxeiría