Trámites de Estranxeiría

Más Información

Documento de identidade de refuxiado, protección subsidiaria e apátrida

Documentos que identifican os estranxeiros a quen se lles concedeu o dereito de asilo e recoñecido o estatuto de refuxiado en España; o dereito á protección subsidiaria; ou o estatuto de apátrida, respectivamente. A expedición efectúase de forma descentralizada polas unidades de estranxeiría autorizadas, pero a confección ou fabricación material do documento realízase pola FMNT.

 • Quen son os interesados?
  • O titular do dereito / estatuto.
 • Clases e tipoloxías
  • Documento de identidade de refuxiado (Convención de Xenebra para os refuxiados e Lei reguladora do dereito de asilo e a protección subsidiaria).
  • Documento de identidade de protección subsidiaria (Lei reguladora do dereito de asilo e a protección subsidiaria).
  • Documento de identidade de apátrida (Convención sobre o estatuto dos apátridas e Regulamento do estatuto de apátrida).
 • Período de validez
  • 5 anos.
 • Presencial Ir
  • Comparecencia persoal do beneficiario nas unidades expedidoras autorizadas
   • Sección de Protección Internacional (refuxiados, protección subsidiaria e apátridas) na OAR en Madrid.
   • Unidades provinciais de estranxeiría.
   • Unidades locais autorizadas.
   • Unidades de estranxeiría adscritas ás oficinas de estranxeiros.
 • Resolución de concesión do estatuto e do dereito correspondente (refuxiado, protección subsidiaria ou apátrida)
 • Fotografías en cor, tamaño carné e con fondo claro e o rostro descuberto
 • Documento ou autorización provisional de identidade que se lle expediu no seu caso ao titular.
 • Xustificante de pago Taxa modelo 790 Código 012.
Tramitar

 • Onde tramito a miña solicitude?
  • Sección de Protección Internacional (refuxiados, protección subsidiaria e apátridas) na OAR en Madrid.
  • Unidades provinciais de estranxeiría.
  • Unidades locais autorizadas.
  • Unidades de estranxeiría adscritas ás oficinas de estranxeiros.
Modelos de formularios

Todos os trámites e procedementos de estranxeiría