Trámites de Estranxeiría

Trámites e Procedementos

Cédula de inscrición

É un documento impreso que se dota ao estranxeiro que non pode ser documentado polas autoridades de ningún país e que desexa ser documentado por España, unha vez resolveuse a súa inscrición no Rexistro Central de Estranxeiros.

Documento impreso, que deberá renovarse anualmente e cuxas características se determinarán polo Ministerio do Interior, previo informe da Comisión Interministerial de Estranxeiría

  • Quen son os interesados?
    • Estranxeiro que non pode ser documentado polas autoridades de ningún país e que desexa ser documentado por España.
  • Período de validez
    • 1 ano, renovable.
Tramitar

Modelos de formularios

Todos os trámites e procedementos de estranxeiría