Trámites de Estranxeiría

Más Información

Expulsión de estranxeiros

Proceder á expulsión dun cidadán estranxeiro que se atope inmerso nalgunha das infraccións recollidas coa expulsión na nosa vixente lexislación de estranxeiría.

 • Requisitos
  • Proceder á expulsión dun cidadán estranxeiro cando o infractor realice algunha das condutas tipificadas como moi graves ou condutas graves das previstas nos parágrafos a), b), c), d) e f) do artigo 53 da mencionada Lei Orgánica, e 57.2.
 • Clases e tipoloxías
  • Expulsións xudiciais.
  • Expulsiones Administrativas.
 • Quen son os interesados?
  • Dirección Xeral da Policía.
  • Delegados e Subdelegados do Goberno no seu caso.

Todos os trámites e procedementos de estranxeiría