Trámites de Estranxeiría

Trámites e Procedementos

Certificado de non residente

Acreditar a condición de estranxeiro non residente en España.

Solicítase polo estranxeiro interesado para acreditar a súa condición de non residente en España.

  • Quen son os interesados?
    • Todos os estranxeiros, comunitarios e de terceiros países.
  • Período de validez
    • 3 meses desde a súa expedición.
Tramitar

Modelos de formularios

Todos os trámites e procedementos de estranxeiría