Trámites d'Estrangeria

Tràmits i Procediments

Certificat de no resident

Acreditar la condició d'estranger no resident a Espanya.

Se sol·licita per l'estranger interessat per a acreditar la seua condició de no resident a Espanya.

  • Qui són els interessats?
    • Tots els estrangers, comunitaris i de tercers països.
  • Període de validesa
    • 3 mesos des de la seua expedició.
Tramitar

  • On tramite la meua sol·licitud?
Models de formularis

Tots els tràmits i procediments d'estrangeria