Atzerritarren izapideak

Izapideak eta prozedurak

Izena emateko zedula

Dokumentu inprimatu bateko behintzat ez da aurreikusi da dokumentatu izan daiteke agintariek eta, ez dago izan nahi duen espainian zehar, dokumentatu ondoren konponduko atzerritarren erregistro zentralean inskribatuta.

Dokumentu inprimatu, urtero berritu egin behar da, baldin eta horien ezaugarriak eta barne arazoetako ministerioak zehaztuko dira aldez aurretik txostena egin ondoren, atzerritartasun Ministerio Arteko Batzordea

  • Nortzuk dira interesdunak?
    • Ezin da atzerriko agintariek eta dokumentatu izan nahi duen, ez dago dokumentatuta.
  • Balio-epea
    • 1 urte, berritu egin daiteke.
Izapidetzea

Inprimaki-ereduak

Izapide guztiak atzerritartasun eta prozedurak