Trámites d'Estrangeria

Tràmits i Procediments

Cèdula d'inscripció

És un document imprès que es dota a l'estranger que no pot ser documentat per les autoritats de cap país i que desitja ser documentat per España, una vegada s'hagi resolt la seva inscripció en el Registre Central d'Estrangers.

Document imprès, que haurà de renovar-se anualment i que les seves característiques es determinaran pel Ministeri de l'Interior, previ informe de la Comissió Interministerial d'Estrangeria

  • Qui són els interessats?
    • Estranger que no pot ser documentat per les autoritats de cap país i que desitja ser documentat per España.
  • Període de validesa
    • 1 any, renovable.
Tramitar

Models de formularis

Tots els tràmits i procediments d'estrangeria