Trámites d'Estrangeria

Tràmits i Procediments

Targeta inicial o renovació residència o residència i treball

Document destinat a identificar a l'estranger a l'efecte d'acreditar la seva situació legal a Espanya.

 • Clases i tipologies
  • Una vez efectuada la entrada en España, el extranjero deberá solicitar la Tarjeta de Identidad de Extranjero.
  • Quan es renovi l'autorització de residència i una vegada notificada la resolució favorable, l'estranger haurà de sol·licitar la Targeta d'Identitat d'Estranger.
 • Qui són els interessats?
  • Els residents a Espanya.
 • Període de validesa
  • Termini de validesa de l'autorització de residència temporal.
Tramitar

Models de formularis

Tots els tràmits i procediments d'estrangeria