Tràmits d'Estrangeria

Más Información

Prohibició d'entrada

Prohibició d'entrada a estrangers no residents que es trobin fos d'Espanya, en els quals concorri algun dels suposats recollits legal i reglamentàriament.

  • Requisits
    • Procediment dirigit a estrangers que van a ser objecte de prohibició expressa d'entrada per les seves activitats contràries als interessos espanyols o als drets humans o per les seves notòries connexions amb organitzacions delictives, nacionals o internacionals, o altres raons judicials o administratives que justifiquin l'adopció d'aquesta mesura.
  • Període de validesa
    • Màxim de deu anys.

Tots els tràmits i procediments d'estrangeria