Tràmits d'Estrangeria

Más Información

Documente Carta d'Invitació

Generació del suport vàlid per a fer efectiva la resolució que atorga la carta d'invitació.

Emissió del document de carta d'invitació.

 • Qui són els interessats?
  • Español, ciutadà de la Unió Europea o beneficiari del règim comunitari o estranger resident legalment a Espanya.
 • Presencial Ir
  • A petició de l'interessat
   • En la Comissaria de Policia del domicili del sol·licitant.
   • Direcció general de la Policia.
   • Comissaria General d'Estrangeria i Fronteres.
   • Comissaries àmbit PN.
Tramitar

 • On tramite la meua sol·licitud?
  • En la Comissaria de Policia del domicili del sol·licitant.
  • Direcció general de la Policia.
  • Comissaria General d'Estrangeria i Fronteres.
  • Comissaries àmbit PN.
Models de formularis

Tots els tràmits i procediments d'estrangeria