Tràmits d'Estrangeria

Más Información

Devolución de Extranjeros

 • Requisits
  • Els estrangers que havent sigut expulsats contravinguen la prohibició d'entrada en España.
  • A estos efectes, es considerarà contravinguda la prohibició d'entrada a Espanya quan així conste, independentment de si va ser adoptada per les autoritats espanyoles o per les d'algun dels Estats amb els quals Espanya tinga subscrit conveni en eixe sentit.
  • Els estrangers que pretenguen entrar irregularment en el país. Es consideraran inclosos, a estos efectes, als estrangers que siguen interceptats en la frontera o en els seus voltants.
  • No serà necessari un expedient d'expulsió per a la devolució dels estrangers que es trobaren en algun dels anteriors suposats.
 • Clases i tipologies
  • Els dos supòsits esmentats en l'apartat anterior.
 • Període de validesa
  • L'execució de la devolució comportarà el nou inici del còmput del termini de prohibició d'entrada contravinguda, quan s'haguera adoptat en virtut d'una resolució d'expulsió dictada per les autoritats espanyoles. Així mateix, tota devolució acordada en aplicació del paràgraf b) assenyalat en el primer apartat portarà amb si la prohibició d'entrada en territori espanyol per un termini màxim de tres anys.

Tots els tràmits i procediments d'estrangeria