Tràmits d'Estrangeria

Tràmits i Procediments

Targeta residència de llarga durada

Document destinat a identificar a l'estranger a l'efecte d'acreditar la seua situació legal a Espanya.

Es troba en situació de residència de llarga durada l'estranger que haja sigut autoritzat a residir i treballar a Espanya indefinidament en les mateixes condicions que els espanyols.

 • Classes i tipologies
  • Residència de llarga durada.
  • Residència de llarga durada-UE.
 • Qui són els interessats?
  • Els estrangers als quals se'ls haja concedit l'autorització de residència de llarga durada o l'autorització de residència de llarga durada-UE.
 • Període de validesa
  • Els estrangers que siguen titulars d'una autorització de residència de llarga durada o de residència de llarga durada-UE hauran de sol·licitar la renovació de la Targeta d'Identitat d'Estranger cada cinc anys.
Tramitar

Models de formularis

Tots els tràmits i procediments d'estrangeria