Tràmits d'Estrangeria

Tràmits i Procediments

Assignació de NIE a instàncies d'interessat

Assignació de NIE per als estrangers que es relacionen amb Espanya per raó dels seus interessos econòmics, professionals o socials.

Els estrangers que es relacionen amb Espanya per raó dels seus interessos econòmics, professionals o socials, hauran d'interessar l'assignació del Nombre d'Identitat d'Estranger a la Direcció general de la Policia.

  • Que no es trobe a Espanya en situació irregular.
  • Que es comuniquen els motius pels quals sol·liciten l'assignació d'aquest nombre.
  • Presencial Anar

    A petició de l'interessat

    Se sol·licita a la Direcció general de la Policia, directament o a través de les Oficines d'Estrangeria Obri nova finestra. Enllaç extern. o Comissaries de Policia. En el cas que l'estranger no es trobe en territori espanyol en el moment de la sol·licitud, sol·licitarà l'assignació de NIE a la Comissaria General d'Estrangeria i Fronteres, a través de les Oficines Consulars d'Espanya en l'exterior.

Tramitar

  • On tramite la meua sol·licitud?
    • Se sol·licita a la Direcció general de la Policia, directament o a través de les Oficines d'Estrangeria Obri nova finestra. Enllaç extern. o Comissaries de Policia. En el cas que l'estranger no es trobe en territori espanyol en el moment de la sol·licitud, sol·licitarà l'assignació de NIE a la Comissaria General d'Estrangeria i Fronteres, a través de les Oficines Consulars d'Espanya en l'exterior.
Models de formularis

Tots els tràmits i procediments d'estrangeria