Trámites d'Estrangeria

Tràmits i Procediments

Tarjeta residència de familiar ciutadà O.I.

Document destinat a identificar a l'estranger a l'efecte d'acreditar la seua situació legal a Espanya.

Els membres de la família d'un ciutadà d'un Estat membre de l'O.I., d'un Estat partix en l'Acord sobre l'EEE o de Suïssa, que no ostenten la nacionalitat d'un d'aquests Estats, quan li acompanyen o es reunisquen amb ell, podran residir a Espanya per un període superior a tres mesos, estant subjectes a l'obligació de sol·licitar i obtindre una "targeta de residència de familiar de ciutadà de la Unió.

 • Documento destinado a identificar al extranjero a los efectos de acreditar su situación legal en España. Los miembros de la familia de un ciudadano de un Estado miembro de la U.E. o de un Estado parte en el Acuerdo sobre el EEE que no ostenten la nacionalidad de uno de dichos Estados, cuando le acompañen o se reúnan con él, podrán residir en España por un período superior a tres meses, estando sujetos a la obligación de solicitar y obtener una "tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la Unión".
 • Classes i tipologies
  • Targeta inicial.
  • Targeta de residència permanent.
 • Qui són els interessats?
  • Familiars de ciutadà de la Unió Europea o d'un altre Estat partix en l'Acord Econòmic Europeu, o Confederació Suïssa, quan li acompanyen o es reunisquen amb ell, amb les especificitats del Reglament, cònjuge, parella, ascendents i descendents.
 • Període de validesa
  • 5 anys. (Targeta inicial).
  • 10 anys. (Targeta de residència permanent).
Tramitar

Models de formularis

Tots els tràmits i procediments d'estrangeria