Tràmits d'Estrangeria

Tràmits i Procediments

Certificat de Registre de Ciutadà de la Unió Europea

És el document que acredita la inscripció en el Registre Central d'Estrangers dels ciutadans d'un Estat membre de la Unió Europea o d'un altre Estat partix en l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu que van a residir a Espanya per un període superior a tres mesos.

  • Els ciutadans d'un Estat membre de l'O.I. o d'un altre Estat partix en l'Acord sobre l'I.I.I. que van a residir a Espanya per un període superior a tres mesos, estan obligats a sol·licitar personalment davant l'Oficina d'Estrangers de la província on pretenguen romandre o fixar la seua residència o, en defecte d'això, davant la Comissaria de Policia corresponent, la seua inscripció en el Registre Central d'Estrangers. Aquesta sol·licitud haurà de presentar-se en el termini de tres mesos des de la data d'entrada a Espanya, sent-li expedit de forma immediata un certificat de registre en el qual constarà el nom, nacionalitat i domicili de la persona registrada, el seu nombre d'identitat d'estranger, i la data de registre.
  • Qui són els interessats?
    • Ciudadanos de la Unió Europea o d'un altre Estat partix en l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu o de la Confederació Suïssa.
  • Període de validesa
    • Una vegada que haja residit legalment a Espanya durant un període continuat de cinc anys, a petició de l'interessat, s'expedirà un certificat del dret a residir amb caràcter permanent.

      Art. 10 Reial decret 240/2007
Tramitar

On tramite la meua sol·licitud?
Models de formularis

Tots els tràmits i procediments d'estrangeria