Tràmits d'Estrangeria

Más Información

Indocumentats. Document d'identificació provisional.

Document d'identificació provisional, que habilitarà a l'estranger per a romandre a Espanya durant tres mesos, període durant el qual es procedirà a completar la informació sobre els seus antecedents.

 • Qui són els interessats?
  • Extranjero que no puede ser documentado por las autoridades de ningún país y que desea ser documentado por España.
 • Deurà aportar documents, declaracions o qualsevol altre mitjà de prova oportú per a acreditar la concurrència de raons excepcionals d'índole humanitària, interés públic, o, si escau, el compliment de compromisos d'Espanya, que justifiquen la seua documentació, per part de les autoritats espanyoles.
 • Igualment acreditarà que no pot ser documentat per la missió diplomàtica o oficina consular corresponent mitjançant acta notarial que permeta deixar constància del requeriment efectuat i no atés.
 • Justificant de pagament Taxa model 790 Codi 012.
 • Dades bàsiques del procediment:
  • Forma d'iniciació: A sol·licitud de l'interessat.
  • Tipus de procediment: Autoritzacions, Llicències i Concessions.
  • Matèria del procediment: DRETS, LIBERTADES Y RELACIONES CIVILES.
  • Resolució del procediment:
   • Òrgans competents per a resoldre este procediment:
    • Per delegació:
     • Direcció general de la Policia.
     • Delegats/Subdelegats del Govern.
   • La resolució del procediment sí posa fi a la via administrativa.
   • Efecte de la falta de resolució en este termini: Desestimatorio (inici a sol·licitud de l'interessat).
  • Recursos que es poden interposar:
   • Reposició
    • Órgano que resol el recurs: El mateix òrgan que va dictar la resolució que es recorre.
    • Termini d'interposició del recurs: 1 mes.
   • Contenciós
    • Órgano que resol el recurs:
     • Jutjat Contenciós - Administratiu.
     • Juzgados Centrales del Contenciós Administratiu; Salas del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia.
     • Sala del Contenciós-Administratiu de l'Audiència Nacional; Sala contenciosa administrativa del Tribunal Suprem.
    • Termini d'interposició del recurs: 2 mesos des de la publicació.
 • Normativa:
Tramitar

Models de formularis

Tots els tràmits i procediments d'estrangeria