Tràmits d'Estrangeria

Tràmits i Procediments

Targeta estudiant per a estrangers inicial o renovació

Document destinat a identificar a l'estranger a l'efecte d'acreditar la seua situació legal a Espanya.

  • Qui són els interessats?
    • Estudiant estranger amb autorització d'estada de durada superior a sis mesos.
  • Període de validesa
    • Tindrà idèntic període de vigència que l'autorització o el reconeixement del dret que justifique la seua expedició, i perdrà la seua validesa quan es produïsca la de la citada autorització, per qualsevol de les causes reglamentàriament establides a este efecte o, si escau, per la pèrdua del dret per a romandre en territori espanyol.
Tramitar

  • On tramite la meua sol·licitud?
Models de formularis

Tots els tràmits i procediments d'estrangeria