Tràmits d'Estrangeria

Más Información

Autorització excepcional d'entrada

  • Autoritzar l'entrada a Espanya als estrangers que no reunisquen els requisits establits legalment, quan existisquen raons excepcionals d'índole humanitària, interés públic o compliment de compromisos adquirits per Espanya.
  • En cas d'autoritzar l'entrada a Espanya es procedirà a fer entrega a l'estranger de la resolució acreditativa de l'autorització d'entrada per qualsevol de les causes esmentades.
  • Presencial Anar
    • A sol·licitud de l'interessat, indicant els motius excepcionals.
  • Passaport.
Tramitar

  • On tramite la meua sol·licitud?
Models de formularis

Tots els tràmits i procediments d'estrangeria