Tràmits d'Estrangeria

Més Informació

Autorització excepcional d'entrada

  • Autoritzar l'entrada a Espanya als estrangers que no reunisquen els requisits establits legalment, quan existisquen raons excepcionals d'índole humanitària, interés públic o compliment de compromisos adquirits per Espanya.
  • En caso de autorizar la entrada en España se procederá a hacer entrega al extranjero de la resolución acreditativa de la autorización de entrada por cualquiera de las causas mencionadas.
  • Presencial Anar
    • A sol·licitud de l'interessat, indicant els motius excepcionals.
  • Passaport.
Tramitar

  • On tramite la meua sol·licitud?
Models de formularis

Tots els tràmits i procediments d'estrangeria