Tràmits d'Estrangeria

Más Información

Devolución de Extranjeros

 • Requisits
  • Els estrangers que havent estat expulsats contravinguin la prohibició d'entrada en España.
  • A aquests efectes, es considerarà contravinguda la prohibició d'entrada a Espanya quan així consti, independentment de si va ser adoptada per les autoritats espanyoles o per les d'algun dels Estats amb els quals Espanya tingui subscrit conveni en aquest sentit.
  • Els estrangers que pretenguin entrar irregularment al país. Es consideraran inclosos, a aquests efectes, als estrangers que siguin interceptats a la frontera o en els seus voltants.
  • No serà necessari un expedient d'expulsió per a la devolució dels estrangers que es trobessin en algun dels anteriors suposats.
 • Clases i tipologies
  • Els dos supòsits esmentats a l'apartat anterior.
 • Període de validesa
  • L'execució de la devolució comportarà el nou inici del còmput del termini de prohibició d'entrada contravinguda, quan s'hagués adoptat en virtut d'una resolució d'expulsió dictada per les autoritats espanyoles. Així mateix, tota devolució acordada en aplicació del paràgraf b) assenyalat al primer apartat portarà amb si la prohibició d'entrada en territori espanyol per un termini màxim de tres anys.

Tots els tràmits i procediments d'estrangeria