Atzerritarren izapideak

Informazio Gehiago

Nortasun agiri gabeak. behin-behineko Identifikazio agiria.

Behin-behineko identifikazio agiria, atzerriko duzunean gaituko espainian egoteko hiru hilabetez, epealdia bete la información sobre sus aurrekariak.

 • Nortzuk dira interesdunak?
  • Ezin da atzerriko agintariek eta dokumentatu izan nahi duen, ez dago dokumentatuta.
 • Ekarri beharko dute agiriak, aitorpenak edo beste edozein erabakitzeko, salbuespeneko arrazoiak daudela frogatzen badute izaera humanitarioa, interes publiko, edo, hala badagokio, espainiako konpromisoak betetzeko, justifikatzen duen dokumentazioa, espainiako agintariek.
 • Era berean, egiaztatu egin behar izan daiteke ordezkaritza diplomatikoak edo bulego kontsularrean jarriko ez dokumentatu, notario-aktaren bidez adierazi ahal izateko egindako eskaera eta laguntzarik gabekoa.
 • Tasa-ordainketaren frogagiria 790 eredua 012 Kodea.
 • Prozeduraren oinarrizko datuak:
  • Hasteko modua: Interesatuak eskatuta.
  • Prozedura-mota: Baimenak, lizentziak eta emakidak.
  • Prozedura: Eskubideak, askatasunak ETA HARREMAN ZIBILAK Materia.
  • Prozeduraren ebazpena:
   • Prozedura hori ebazteko eskumena duten organoak:
    • Eskuordeturik edukitzeagatik:
     • Poliziaren zuzendaritza nagusia.
     • Ordezkariak gobernuaren Ordezkariordeak.
   • Prozedura ebazteko, bai amaiera ematen dio administrazio bideari.
   • Epe horretan ebazpenik ez: Ezespena (hasiera interesatuak eskatuta).
  • Baliabideen jar daitezke:
   • Berritzea
    • Errekurtsoa ebatziko duen organoa: Eman duen organoari berari zuzendua da errekurtsopeko ebazpena.
    • Errekurtsoa jartzeko epea: hilabete 1.
   • Auzi
    • Errekurtsoa ebatziko duen organoa:
     • Administrazioarekiko auzien epaitegia.
     • Administrazioarekiko auzien Epaitegi Zentralak-gelak, justizia auzitegi nagusiko administrazioarekiko auzien.
     • Auzitegi nazionaleko Contencioso-Administrativo salari, auzitegi gorenaren Sala Contencioso-Administrativo;
    • Errekurtsoa jartzeko epea: 2 hilabete.
 • Araudia:
Izapidetzea

Inprimaki-ereduak

Izapide guztiak atzerritartasun eta prozedurak