Trámites de extranjería

Trámites eta prozedurak

Hasierako atzerriko ikasle Tarjeta edo berritzea

Erabiliko den dokumentua identifikatzeko atzerrira euren lege-egoera espainian.

  • Nortzuk dira interesdunak?
    • Atzerriko ikasle dauden lekuan egoteko baimena iraupena gehienez ere sei hilabeteko epean.
  • Balio-epea
    • Berdin-berdina izango du indarraldia baimena edo justifikatzen duen eskubidea aitortzea, bidaltzeko; eta baliorik gabe geratuko da baimenaren gertatzen denean, edozein arrazoi dela, erregelamenduz ezarritako ondorio horretarako, edo, hala badagokio, lurralde espainiarrean egoteko eskubidea galduko da.
Izapidetzea

Inprimaki-ereduak

Izapide guztiak

Ikus

Izapide guztiak atzerritartasun eta prozedurak