Atzerritarren izapideak

Izapideak eta prozedurak

Europar batasuneko herritarra-erregistroaren ziurtagiria

Egiaztatzen duen agiria da atzerritarren erregistro zentralean inskribatuta europar batasuneko estatu kide bateko herritarrek beste estatu batzuetakoak diren Europako esparru ekonomikoari buruzko akordioa espainian bizi direnak baino hiru hilabete.

  • Estatu kide bateko herritarrek beste estatu batzuetakoak U.E. edo europako esparru ekonomikoaren gaineko akordioa egingo duten EUROPAR BATASUNEKO espainian bizi direnak baino luzeagoa den denboraldi batez, hiru hilabete eskatu behar dute hori banaka Atzerritarren bulegoa dagoen probintzian edo egon nahi du bere bizilekua-edo, bestela, dagokion Polizia-etxean, erroldako inskripzioa atzerritarren erregistro zentralean. Aurkeztu beharko da eskaera hori hasten den datatik hiru hilabeteko epean, espainian emandako ziurtagiri bat berehala erregistro jasotzen duen izena, nazionalitatea eta helbidea, atzerritarren identifikazio-zenbakia, pertsona bere eta erregistro-data.
  • Nortzuk dira interesdunak?
    • Europar batasuneko herritarrak edo europako esparru ekonomikoari buruzko akordioan zehaztutako beste estatu batzuetakoak konfederazioaren edo Suitza).
  • Balio-epea
    • Behin espainian legez bizi izandako epealdia bost urteko epe jarraituan, interesdunak eskatuta, ziurtagiri bat luzatuko da, bizitzeko eskubidea.

      240/2007 Errege Dekretuaren 10. Art.
Izapidetzea

Non zerbitzuetan nire eskaera?
Inprimaki-ereduak

Izapide guztiak atzerritartasun eta prozedurak