Atzerritarren izapideak

Izapideak eta prozedurak

AIZ esleitzea interesdunaren eskariz

AIZ esleitzea atzerritarrei Espainiako zerikusia duen dela-eta, profesional edo sozialak, beren interes ekonomikoak.

Atzerritarrek Espainiako zerikusia duen, eginkizunen arabera, interes ekonomiko, profesional edo sozialak beharko zenbakia eskatzea atzerritarren nortasun-poliziaren zuzendaritza nagusiari.

  • Espainian ez dagoen egoera irregularrean.
  • Adierazten diren arrazoiak esleitzea eskatzen duten zenbaki hori jarri.
Izapidetzea

Inprimaki-ereduak

Izapide guztiak atzerritartasun eta prozedurak