Trámites de Seguridade Privada

Trámites e Procedementos

Autorización de servizos de protección persoal.

Solicitude de autorización para a contratación de servizos de seguridade privada de protección persoal, así como as súas modificacións e baixas.

 • Servizos de protección persoal, por parte de escoltas privados.
 • Clases e tipoloxías
  • A tipoloxía é única.
 • Quen son os interesados?
  • Calquera persoal.
 • Período de validez
  • Indefinida, salvo que especifiquen un prazo concreto.
 • Presencial. Ir
  • Mediante solicitude á Unidade Central de Seguridade Privada, indicando solicitante, empresa de seguridade que presta o servizo, motivo, vixencia, DNI ou Pasaporte, nome e apelidos do protexido, domicilio particular e laboral, ocupación, cliente, numero de escoltas, DNI e TIP dos escoltas.
Tramitar

Modelos de formularios
 • Solicitude de Autorización de servizos de protección persoal. Abre nova xanela
 • Taxa, importe e lugar de pago
  • Orixinal do pago da taxa (só no caso de autorización do servizo).
  • A favor do Tesouro Público, nas Entidades Bancarias ou Caixas de Aforros colaboradoras; conta restrinxida da Axencia Estatal da Administración Tributaria (Copia "Exemplar para a Administración"). O citado modelo será facilitado nas Comisarías de Policía e deberá ser cuberto cos datos correspondentes.