Trámites de Seguridade Privada

Trámites e Procedementos

Certificacións de Seguridade Privada.

Emisión por parte da Administración de certificacións relativas a Seguridade Privada.

 • Solicitar a expedición de certificacións no ámbito da Seguridade Privada
 • Clases e tipoloxías
  • Acorde á solicitude realizada e con respecto á Lei de Protección de Datos de Carácter Persoal.
 • Quen son os interesados?
  • Persoas físicas e xurídicas no ámbito da seguridade privada.
 • Período de validez
  • A certificación expídese coa vixencia que teña a información solicitada na data da súa emisión.
 • Presencial. Ir
  • Escrito de solicitude coa certificación que se demanda.
   • En calquera Unidade de Seguridade Privada de Policía Nacional.
 • Datos básicos do procedemento:
  • Forma de iniciación: A solicitude do interesado.
  • Tipo de procedemento: Certificacións e Declaracións.
  • Resolución do procedemento:
   • Órganos competentes para resolver este procedemento:
    • Unidade Central de Seguridade Privada.
    • Unidades territoriais de Seguridade Privada.
   • Efecto da falta de resolución neste prazo: Non ten.
  • Código do procedemento: 996299
Tramitar

 • En calquera Unidade de Seguridade Privada de Policía Nacional.
Modelos de formularios
 • Solicitude de certificado. Abre nova xanela
 • Taxa, importe e lugar de pago
  • Modelo de taxa 790.
  • A favor do Tesouro Público, nas Entidades Bancarias ou Caixas de Aforros colaboradoras; conta restrinxida da Axencia Estatal da Administración Tributaria (Copia "Exemplar para a Administración"). O citado modelo será facilitado nas Comisarías de Policía e deberá ser cuberto cos datos correspondentes.