Trámites de Seguridade Privada

Trámites e Procedementos

Cursos de Director de Seguridade e de Detective Privado.

 • Solicitude de autorización de curso homologado, que permita a habilitación para Director de Seguridade ou para Detective privado.
 • Clases e tipoloxías
  • A tipoloxía é única.
 • Quen son os interesados?
  • Poderán acceder ao procedemento calquera persoa física ou xurídica, a condición de que se atope legalmente autorizada e achegue un convenio de colaboración cunha Universidade.
 • Período de validez
  • Desde que é aprobado, non existe un período determinado de validez salvo que se perda algún dos requisitos.
 • Presencial. Ir
  • En calquera dependencia de Policía Nacional, indicando a súa remisión á Unidade Central de Seguridade Privada da Comisaría Xeral de Seguridade Cidadá, sita en Madrid.
Tramitar

 • En calquera dependencia de Policía Nacional, indicando a súa remisión á Unidade Central de Seguridade Privada da Comisaría Xeral de Seguridade Cidadá, sita en Madrid.