Tràmits de Seguretat Privada

Tràmits i Procediments

Autorització de servicis de protecció personal.

Sol·licitud d'autorització per a la contractació de servicis de seguretat privada de protecció personal, així com les seues modificacions i baixes.

 • Servicis de protecció personal, per part d'escortes privats.
 • Classes i tipologies
  • La tipologia és única.
 • Qui són els interessats?
  • Qualsevol personal.
 • Període de validesa
  • Indefinida, llevat que especifiquen un termini concret.
 • Presencial. Anar
  • Mitjançant sol·licitud a la Unitat Central de Seguretat Privada, indicant sol·licitant, empresa de seguretat que presta el servici, motiu, vigència, DNI o Passaport, nom i cognoms del protegit, domicili particular i laboral, ocupació, client, numere d'escortes, DNI i TIP dels escortes.
Tramitar

Models de formularis
 • Sol·licitud d'Autorització de servicis de protecció personal. Obri nova finestra
 • Taxa, import i lloc de pagament
  • Original del pagament de la taxa (només en el cas d'autorització del servici).
  • A favor del Tresor Públic, en les Entitats Bancàries o Caixes d'Estalvis col·laboradores; compte restringit de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària (Còpia "Exemplar per a l'Administració"). El citat model serà facilitat en les Comissaries de Policia i haurà de ser emplenat amb les dades corresponents.