Tràmits de Seguretat Privada

Tràmits i Procediments

Autorització de serveis de protecció personal.

Sol·licitud d'autorització per a la contractació de serveis de seguretat privada de protecció personal, així com les seves modificacions i baixes.

 • Serveis de protecció personal, per part d'escortes privats.
 • Clases i tipologies
  • La tipologia és única.
 • Qui són els interessats?
  • Qualsevol personal.
 • Període de validesa
  • Indefinida, tret que especifiquin un termini concret.
 • Presencial. Ir
  • Mediante solicitud a la Unidad Central de Seguridad Privada, indicando solicitante, empresa de seguridad que presta el servicio, motivo, vigencia, DNI o Pasaporte, nombre y apellidos del protegido, domicilio particular y laboral, ocupación, cliente, numero de escoltas, DNI y TIP de los escoltas.
Tramitar

Models de formularis
 • Sol·licitud d'Autorització de serveis de protecció personal. Obre nova finestra
 • Taxa, import i lloc de pagament
  • Original del pagament de la taxa (només en el cas d'autorització del servei).
  • A favor del Tresor Públic, en les Entitats Bancàries o Caixes d'Estalvis col·laboradores; compte restringit de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària (Còpia "Exemplar per a l'Administració"). El citat model serà facilitat en les Comissaries de Policia i haurà de ser emplenat amb les dades corresponents.