Trámites de Seguridad Privada

Trámites e Procedementos

Renovación do Cartón de Identidade Profesional do persoal de seguridade privada.

 • Renovar o Cartón de Identidade Profesional por motivo de caducidade, extravío, roubo ou deterioración.
 • A través deste procedemento obtense novamente a TIP mantendo o mesmo número de habilitación.
 • Clases e tipoloxías
  • Solicitude de renovación da TIP de Vixiante de Seguridade e especialidades, Xefe de Seguridade e Director de Seguridade.
  • Solicitude de expedición da TIP nova en caso de roubo, perda ou deterioración da mesma do persoal de seguridade privada.
  • Solicitude de troco da habilitación.
 • Quen son os interesados?
  • Quen sendo persoal de seguridade privada teñan caducada o Cartón de Identidade Profesional, ou ben a perderon, róubena ou a teñan deteriorada.
 • Requisitos
  • Os especificados nas instrucións adxuntas.
 • Período de validez
  • Dez anos desde a data da súa expedición.
 • Mediante expediente instruído a instancia do propio interesado. Ir
  • Persoalmente nas dependencias policiais.
Tramitar

 • Persoalmente nas dependencias policiais de:
  • Nas correspondentes Unidades de Seguridade Privada situadas nas Xefaturas Superiores de Policía, Comisarías Provinciais e Comisarías Locais de Policía Nacional.