Tràmits de Seguridad Privada

Tràmits i Procediments

Renovación de la Targeta d'Identitat Professional del personal de seguretat privada.

 • Renovar la Targeta d'Identitat Professional per motiu de caducitat, extraviament, robatori o deterioració.
 • A través d'aquest procediment s'obté novament la TIP mantenint el mateix nombre d'habilitació.
 • Clases i tipologies
  • Sol·licitud de renovació de la TIP de Vigilant de Seguretat i especialitats, Cap de Seguretat i Director de Seguretat.
  • Sol·licitud d'expedició de la TIP nova en cas de robatori, pèrdua o deterioració de la mateixa del personal de seguretat privada.
  • Sol·licitud de bescanvi de l'habilitació.
 • Qui són els interessats?
  • Els qui sent personal de seguretat privada tinguin caducada la Targeta d'Identitat Professional, o bé l'hagin perdut, la hi hagin robat o la tinguin deteriorada.
 • Requisits
  • Els especificats en les instruccions adjuntes.
 • Període de validesa
  • Deu anys des de la data de la seva expedició.
 • Mitjançant expedient instruït a instàncies del propi interessat. Ir
  • Personalment en les dependències policials.
Tramitar

 • Personalment en les dependències policials de:
  • En les corresponents Unitats de Seguretat Privada situades en les Prefectures Superiors de Policia, Comissaries Provincials i Comissaries Locals de Policia Nacional.