Tràmits d'Estrangeria

Más Información

Visat trànsit/estada frontera

 • Expedició de visat en frontera. Visats uniformes o de validesa territorial limitada expedit en frontera amb caràcter excepcional, orientats a resoldre situacions urgents de tipus humanitari, d'interès nacional o derivats d'obligacions internacionals.
 • Visats uniformes o de validesa territorial limitada. Així mateix es podrà expedir un visat uniforme o de validesa territorial limitada amb finalitats de trànsit al marí que pretengui embarcar o desembarcar en un buc en el qual vagi a treballar o hi hagi treball com a marí.
 • Presencial Ir
  • Personalment
   • Llocs fronterers habilitats pel Conveni d'Aplicació de l'Acord de Schengen.
Tramitar

 • On tramito la meva sol·licitud?
  • Llocs fronterers habilitats pel Conveni d'Aplicació de l'Acord de Schengen.
Models de formularis

Tots els tràmits i procediments d'estrangeria