Data i hora oficial

Des d'aquí podràs consultar i actualitzar la data i hora oficials

05/03/2024 11:38:38 (CET)

Data i hora oficial a la seu electrònica

L'article 26.1 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics assenyala que "els registres electrònics es regiran a l'efecte de còmput dels terminis imputables tant als interessats com a les Admnistraciones Públiques per la data i hora oficial de la seu electrònica d'accés, que debera comptar amb les mesures de seguretat necessàries per garantir la seva integritat i figurar visible".

Així mateix, l'article 6.2.j del Reial decret 1671/2009, de 6 de novembre de 2009, pel qual es desenvolupa parcialment aquesta Llei, estableix que les seus electròniques indicaran la data i hora oficial als efectes previstos en article 26.1 de la Llei 11/2007.