Tràmits de Seguretat Privada

Tràmits i Procediments

Altes i baixes de caps de seguretat i delegació de funcions de caps.

Comunicació de les novetats i variacions habidas en llocs de treball de Caps de Seguretat i les delegacions de funcions d'estos.

 • Comunicacions relatives a altes i baixes de Caps de Seguretat i les seues delegacions.
 • Classes i tipologies
  • Altes i baixes laborals de Caps de Seguretat.
  • Delegació de funcions de Caps de Seguretat.
 • Qui són els interessats?
  • Delegacions: personal de seguretat privada o pública (artº 99 del Reglament).
  • Caps: personal habilitat que complisca els requisits dels articles 53 i 54 del Reglament.
 • Període de validesa indefinit
 • Presencial. Anar
  • Delegacions: mitjançant escrit del cap respectiu. Caps: a instàncies de l'entitat o empresa de seguretat respectiva.
  • Personalment en la Unitat Central de Seguretat Privada o en les Unitats Territorials de Seguretat Privada.
Tramitar

 • Personalment en la Unitat Central de Seguretat Privada o en les Unitats Territorials de Seguretat Privada.