Tràmits de Seguretat Privada

Más Información

Revocació d'Autorització d'empreses de Seguretat.

Cancel·lació d'empreses de seguretat en el Registre del Ministeri de l'Interior per pèrdua de requisits

 • Dades bàsiques del procediment:
  • Forma d'iniciació: D'ofici.
  • Tipus de procediment: Autoritzacions, Llicències i Concessions.
  • Matèria del procediment: ACTIVITAT ADMINISTRATIVA
  • Resolució del procediment:
   • Òrgans competents per a resoldre este procediment:
    • Per competència pròpia.
     • Gabinet del Ministre d'Interior.
    • Per delegació.
     • Direcció general de la Policia.
   • La resolució del procediment sí posa fi a la via administrativa.
   • Efecte de la falta de resolució en este termini: Desestimatorio (inici d'ofici).
 • Normativa:
  • Llei 5/2014, de 4 d'abril, de Seguretat Privada (BOE Nº 186, de 4 d'agost).
  • REIAL DECRET 2364/1994, de 9 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de Seguretat Privada (BOE Nº 83, de 5 d'abril de 2014).
  • Codi del procediment: 994927