Tràmits de Seguretat Privada

Tràmits i Procediments

Cursos de Director de Seguretat i de Detectiu Privat.

 • Sol·licitud d'autorització de curs homologat, que permeti l'habilitació per a Director de Seguretat o per a Detectiu privat.
 • Clases i tipologies
  • La tipologia és única.
 • Qui són els interessats?
  • Podran accedir al procediment qualsevol persona física o jurídica, sempre que es trobi legalment autoritzada i aportació un conveni de col·laboració amb una Universitat.
 • Període de validesa
  • Des que és aprovat, no existeix un període determinat de validesa tret que es perdi algun dels requisits.
 • Presencial. Ir
  • En qualsevol dependència de Policia Nacional, indicant la seva remissió a la Unitat Central de Seguretat Privada de la Comissaria General de Seguretat Ciutadana, situada a Madrid.
Tramitar

 • En qualsevol dependència de Policia Nacional, indicant la seva remissió a la Unitat Central de Seguretat Privada de la Comissaria General de Seguretat Ciutadana, situada a Madrid.