Atzerritarren izapideak

Izapideak eta prozedurak

Itzulera-baimena

Luzatzen den dokumentua atzerrira egoitza-baimenaren edo aldi dagoen berritu edo luzatu Dio espainiako ateratzen uzten zaio, eta ondoren. epe baten barruan nazio-lurralde 90 egunekoa da.

  • Luzatzen den dokumentua atzerrira egoitza-baimenaren edo aldi dagoen berritu edo luzatu eta irteera-beharra eta itzultzeko, baldin eta erakundeok Espainiako, eskatzaileak bere izapideak hasi du berritu edo gaitzen duen titulua luzatzea espainian egoteko ezarritako epearen barruan.
  • Atzerriko denean egiaztatuko duen premia-egoeretarako aparteko arrazoiak tarteko, bidaia bati erantzuten dio eta baimena eman ahalko da honako kasu hauetan itzuli da laurogeita hamar eguneko iraunaldia izango du baimena ematen badu handik itzultzean, konpondu da hasierako aldeko bizileku baimena edo dauden lekuan egoteko baimena eta tramitatzen ari da atzerritarren nortasun-txartela.
  • Balio-epea
    • Iraunaldia ez da laurogeita hamar egunen epean iraungitzen denetik aurrera egoitza-baimenaren edo hala eskatuz gero, hori baino lehen iraungitzea.
    • Eskatzen bada, prozedura iraungi eta gero egoitza-baimenaren edo baimena indarraldia izango du, itzuli da laurogeita hamar egunen epean emandako duen egunetik kontatzen hasita.
  • Espainiara itzultzeko
    • Sartutako aldaketak Schengengo mugen Kodea dela eta, ekainaren 29an argitaratutako 2013ko europar batasunaren egunkari ofiziala, Eb Araudia, zk. 610/2013 Itzulera baimen oro, espainiako agintariek emana bakarrik balioko du egiteko sarrera-Postuak espainiako gaitutako .
Izapidetzea

Inprimaki-ereduak

Izapide guztiak atzerritartasun eta prozedurak