Tasas de extranjería

Jarraian agertzen dira izapide eta aplikatzekoak diren tasak zerikusia duten prozedurak herritarrek atzerritarrak.

 • Baimenen izapideak egonaldia luzatzeko espainian

  Prozedura/Trámite Tasa
  Egonaldia luzatzea iraupen laburreko bisatu gabe (oinarrizko zenbatekoa gehituko dena, 1,06 euro gehiago den egun bakoitzeko, egonaldia luzatzeko) 17,49 €
  Egonaldia luzatzea labur ikus-onetsia (4/2000 lege organikoaren erregelamenduaren 34. artikulua) 31,22 €
 • Espainian bizitzeko baimenak izapidetzea

  Prozedura/Trámite Tasa
  Aldi baterako bizileku baimena da aparteko arrazoiengatik bertakotuta egoteagatik, nazioarteko babesa, arrazoiak humanitarioetan, agintariei laguntzeko (besteak beste, aurkako lankidetza sare antolatuak), segurtasun nazionala edo interes publikoko egindakoa, edo oinarri primera.4 xedapen gehigarria lege organikoaren erregelamenduaren 4/2000) 38,28 €
  Bizitzeko eta lan-baimenen izapideak genero-indarkeriaren biktima diren emakumeei eta gizakien salerosketaren biktima (132 eta 144. artikuluak lege organikoaren erregelamenduaren 4/2000) 10,94 €
 • Atzerritarren nortasun txartelak eta batasuneko egoiliarrak erregistratu izanaren ziurtagiriak

  Prozedura/Trámite Tasa
  ANT dokumentatzen duen du lehen kontzesioa egoitza-baimenaren edo aldi baterako, mugaz gaindiko langileentzako espainian sei hilabete baino luzeagoa den denboraldi batez. 16,08 €
  ANT dokumentatzen duen du berritzea egoitza-baimenaren luzapena edo aldi baterako egonaldiaren edo baimena mugaz gaindiko langileentzako espainian sei hilabetetik gorako aldi batean 19: 30 €
  ANT dokumentatzen duen bizileku-baimena eta genero-indarkeriaren biktima diren emakumeak. eta gizakien salerosketaren biktima 16,08 €
  ANT bizileku-baimena edo iraupen luzeko dokumentatzen duen duración-ue luzeko egoitza 21,87 €
  Erregistro-ziurtagiria edo egoiliar-txartela europako erkidegoko egoiliarraren senitarteko-europar batasuneko herritarra bat 12,00 €
 • Nortasun agiriak, tituluak eta dokumentuak atzerritarrei bidaia-agiririk ez eta bestelako agiriak

  Prozedura/Trámite Tasa
  Izena emateko baimena agiririk 21,87 €
  Izena emateko zedula 3,27 €
  Errefuxiatu-nortasun-agiria 11,04 €
  Nortasun agiria herrigabe 11,04 €
  Nortasun-agiria ordezko babesa 11,04 €
  Bidaia-titulua 27,08 €
  Genevako hitzarmeneko bidaia-agiria 27,08 €
  Bidaia-agiria ordezko babesa 27,08 €
  Bidaia-dokumentu Aberrigabeak 27,08 €
  Itzulera-baimena 10,72 €
  Baimen berezia sartzen edo 17,49 €
  Asignación de número de Identidad de Extranjero (AIZ) interesdunaren eskariz 9,84 €
  Egindako txostenak, ziurtagiriak edo interesdunak eskaturik 7,31 €
  Emateko baimena gonbidapen-gutuna 75,05 €
  Gonbidapen-gutuna 6,54 €
  Konpultsa eta banakapena, dokumentu bakoitzaren gonbidapen-gutuna 1,09 €
 • Eskaera tramitatzeko baimena edo ikus-onetsia, eta joan-etorrien oniritzia muga egonaldia

  Prozedura/Trámite Tasa
  Eskaera tramitatzeko baimena edo joan-etorrien ikus-muga 80,00 €
  Eskaeraren izapideak egitea bisatuaren muga egonaldia 80,00 €
  Eskaera tramitatzeko baimena edo joan-etorrien bisa muga txikiak (6 urtetik gorako haurren eta 12 urte baino gutxiagoko) 40,00 €
  Eskaeraren izapideak egitea bisatuaren egonaldia muga txikiak (6 urtetik gorako haurren eta 12 urte baino gutxiagoko) 40,00 €
  Eskaeraren izapideak egitea bisatuaren muga egonaldia jatorrizko herrialdeko nortasun-agiria, europar batasunak adierazten akordio bat sinatu malgutzeko bisatuei dagokienez (Albania, Armenia, azerbaijan, Bosnia-Herzegovina, Cabo Verde, mazedoniako errepublikako, Georgia, Moldavia, Montenegro, Serbia, Ukraina) 35,00 €

  Ebazteko eskumena duen agintaria ahal izango du eskabidea buruzko interesa kontuan hartuta, eta estatuko aplikatzeko, nazioarteko konpromisoak erabakitzea ezarritakoaren arabera, ikus-onetsia, doan 2006/440/ee zuzentaraua, europar batasuneko kontseiluaren 2006ko ekainaren 1ekoa.

Izapide guztiak

Ikus

Izapide guztiak atzerritartasun eta prozedurak