Seu Electrònica

Cartes de Serveis

Les Cartes de Serveis són els documents que constitueixen els instruments a través dels quals els Òrgans, Organismes i Ens Públics i altres Entitats de l'Administració General de l'Estat informen als ciutadans i usuaris sobre els serveis que tenen encomanats, sobre els drets que els assisteixen en relació amb aquells i sobre els compromisos de qualitat en la seva prestació. El seu origen està vinculat a aconseguir la millora dels serveis públics atenent a les demandes dels ciutadans.

Consulta de les Cartes de Servei convencionals i electròniques publicades en l'àmbit de la Policia Nacional.