Sede Electrónica

Como usar o certificado electrónico

 • Que é o certificado electrónico?

  É un documento dixital que contén, entre outra información, os datos identificativos persoais. Permite identificarse en internet e intercambiar información con outras persoas coa garantía de que só o titular pode acceder a ela.

 • Para que serve o certificado electrónico?

  O certificado eletrónico garante a identidade do usuario, o que permite realizar os trámites que requiran identificación segura por parte do usuario. Permite tamén a firma electrónica de formularios e documentos electrónicos, que ten a mesma validez xurídica que a firma manuscrita no documento en papel.

 • Problemas dos certificados co seu navegador

  É posible que ao acceder ás páxinas da Sede Electrónica, o seu navegador presente unha mensaxe máis ou menos alarmante.

  Este aviso indica que o sitio que se visita non é de confianza, ao non recoñecer o seu navegador a Autoridade de Certificación dos certificados da sede electrónica, é dicir, a AC Raíz DGP.

  O problema soluciónase instalando no seu navegador a Certificado AC Raíz DGP que pode descargar a seguir.

 • Requisitos técnicos e outras descargas

  Declaración de Prácticas e Políticas de Certificación Enlace externo. Abre nova xanela