Segurtasun pribatuko tasak

Jarraian agertzen dira izapide eta aplikatzekoak diren tasak Segurtasun Pribatuko zerikusia duten prozedurak.

 • Izapideak eta prozedurak

  Prozedura/izapideak Tasa
  Lehenengo Tarifa Segurtasun-enpresak baimendu eta inskribatzea. 379,20 €
  Bigarren Tarifa . Aldaketa-inskripzioaren idazpen elkartearen helbidea, Jarduera eremua eta jarduera gehiago desplazamendu barne, eta dagokion txostena administrazioaren langileek 266,45 €
  Hirugarren Tarifa . Aldaketa hori kapital sozialaren-inskripzioaren idazpen akzio edo partaidetzen titulartasuna, izen-ematea bertan behera utziz, aldaketak estatuarias, osaeran aldaketa pertsonala administrazio organoen eta zuzendaritza eta segurtasun-langileen uniformeak 114,73 €
  Laugarren Tarifa. Segurtasun-enpresen ordezkaritzak irekitzeko baimena. 143,91 €
  Bosgarren Tarifa. Establezimenduak irekitzeko Baimena behar. segurtasun-neurriak izan behar, salbuespena eta emateri segurtasun-neurriak eta, oro har, dakarten bestelako baimenak desplazamendu eta administrazioaren langileek txosten 213,96 €
  Seigarren Tarifa. Zuzendariak eta segurtasun-buruak. gaikuntza 97,23 €
  Zazpigarren Tarifa Segurtasun-zaintzaile. gaikuntza eta landazain, zeinek bere barne, 64,16 €
  Zortzigarren Tarifa Detektibe pribatuen bulegoak inskripzioa. gaikuntza, sozietate-sukurtsalen baimena 64,16 €
  Bederatzigarren Tarifa Baimen bereziak. zaintza-zerbitzuak, arma, ezaugarriak eta uniformetasuna zaintza-zerbitzuak, industrialde eta urbanizazio bakartuak eta ibilgailuen giltzak edo zaintza-zerbitzuak 213,96 €
  Hamargarren Tarifa Prestakuntza-zentroen baimenari eta eguneratzea. segurtasun pribatuko langileak 258,67 €
  Hamaikagarren Tarifa Prestakuntza-zentroetako irakasleak eta eguneratzea. Egiaztatzeko segurtasun pribatuko langileak 54,45 €
  Hamabigarren Tarifa Azterketak eta aurretiko probak. parte-hartzea eta gaitzeari segurtasun-zaintzaileak eta landa zaintzaileak, zeinek bere barne 23,34 €
  Hamahirugarren Tarifa Azterketak eta probak laguntzaileentzat ezarritako. Parte hartzea, detektibe-eta ikertzaileak edo informatzaileak 38,90 €
 • Agiriak konpultsatzea

  Prozedura/izapideak Tasa
  Hamalaugarren Tarifa Agiriak konpultsatzea. 3,92 €
  Egiaztatu beharreko agiriaren orri bakoitzeko gehigarria 1,95 €
 • Ziurtagiriak ematea

  Prozedura/izapideak Tasa
  Hamabosgarren Tarifa Ziurtagiriak ematea 23,34 €
  Orri bakoitzeko gehigarria eskatzen den hedatze-ziurtagiria 1,95 €