Egoitza elektronikoa

Polizia-aurrekariak

 • Herritarren eskubideak

  • Espainiako konstituzioaren 18.4 artikuluak aitortzen du datu pertsonalak babesteko oinarrizko eskubidea. Honako prozedura honek helburu du mekanismo ezagutzera ematea, barne ministerioaren esparruan, eskubideak gauzatzeko indarrean dauden legeak herritarrei ematen.

   Hona hemen ondoren zerrendatzen diren eskubideak bere-berezko izaera eta independentea da, halako moldez non baldintza da beste ariketa bat ez-ariketa, 2021/7 legearen bidez erregulatuak direnean Organikoa, maiatzaren 26koa, datu pertsonalak babesteko helburuetarako prebentzioa, hauteman, ikertu eta epaitzea arau-hauste penalak eta europar batasuneko gizarte-.

   Tartean denak bere eskubideak doakoa izango da.

 • Prozedura orokorra

  • Datuetara sartzeko eta ezabatzea, eta polizia-aurrekariak gauzatu beharko da eskaera zuzendu behar zaio fitxategiaren arduradunari aurrekariak kudeatzeko pertsonen poliziarentzat interesa (PERPOL), hau da:
   • Interesdunaren izen-abizenak.
   • Bitarteko elektronikoren bidez, edo bestela zer lekutan nahi duen jakinarazpena (aurkeztu ahal izango dira, posta elektronikoa erabil oharra bidaltzeko edo jakinarazpena erabilgarri).
   • Egitateak, arrazoiak eta eskaria argi eta garbi adierazia emanez, eskaera, eta, halakorik bada, egindako eskaeraren egiaztagiriak.
   • Lekua eta eguna.
   • Eskatzailearen sinadura edo benetan bere borondatea dela erakusteko edozein eratako benetakoa dela frogatzeko.
   • Administrazioko zein organo, zentro edo unitatera dagoen zuzendurik eskabidea.
   • Eskaerak baldintzak betetzen ez diren eskatuko da, horiek zuzentzeko.
 • Eskubideak erabiltzeko moduak

  • Eskaera, lagun diezaion eskatu behar den dokumentazioa aurkeztu beharko da, polizia nazionalaren esparruan, edozein polizia nazionalaren komisaria edo bitarteko eta era 16.4 artikuluan ezarritako 39/2015 legea, urriaren 1ekoa, Herri-administrazioen administrazio prozedura erkidearena (erregistro elektronikoa, posta-bulegoak, atzerrian, espainiako ordezkaritza diplomatikoetan edo kontsuletxeko bulegoetan, erregistro-gaietan laguntzeko bulegoak, indarrean dauden xedapenek ezarritako beste edozein).
 • Ordezkari bitartez jarduteko

  • Bidez eskubidea erabili ahal izango da:
   • Legezko ordezkaria, kaltetua ezintasun-egoeran egon da edo adin-txikitasuna karguaren eginkizunetan aritzea galarazten dion eritasunik edo horietako langileen eskubideak, kasu horretan, beharrezkoa izango da baldintza hori egiaztatzeko.
   • Borondatezko ordezkaria berariaz izendatutako, eskubidea erabiltzeko, eta, kasu honetan, egiaztatutako azaldu behar da argi eta garbi, nortasuna eta emandako ordezkaritza ordezkatuaren prezioen arabera.
 • Komunikazioa eta eskatzailearen izena

  • Mendekotasun bidez egingo da, hurbilen dagoen Polizia-etxera eskaera adierazi zen.

Egin beharreko izapide guztiak polizia-aurrekariak